Đăng Nhập
Thế giới có mấy dòng cà phê chính?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Coffea arabica (Cà phê Arabica) – cà phê chè, cà phê Blue MountainCoffea canephora (Cà phê Robusta) – cà phê vối, Coffea excelsa (Cà phê Liberia) - cà phê mít,
Thành phố nào ở Italy thường được gọi là "thành phố của những kênh đào"?
A. Venezia
B. Lazio
C. Palermo
D. Napoli
Thành phố nào của nước Ý được dịch ra có nghĩa là "con bò nhỏ"?
A. Torino
B. Roma
C. Milano
D. Bologna
Thành phố nào của nước Ý còn có tên gọi là "thành phố 7 quả đồi"?
A. Napoli
B. Bologna
C. Roma
D. Torino
Roma cổ đại được xây dựng trên 7 quả đồi liền nhau nên còn được gọi là "thành phố 7 quả đồi".
Thành phố nào là thành phố lớn thứ 2 ở Ý sau Milano?
A. Napoli
B. Pama
C. Torino
D. Palermo

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122606
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: