Đăng Nhập
Lớp động vật đa dạng nhất trên trái đất là gì?
A. Lớp Cá
B. Lớp Chim
C. Lớp Côn trùng
D. Lớp Bò sát
Ai tự xưng mình là Hậu Lý Nam Đế?
A. Lý Phật Tử
B. Lý Bí
C. Lý Công Uẩn
D. Lý Chiêu Hoàng
Người ta thường dùng con vật nào để băng qua sa mạc?
A. Ngựa
B. Lừa
C. Lạc đà
D. Trâu
Loài vật nào thường được dùng để vận chuyển hàng hóa ở Thái Lan?
A. Trâu
B. Voi
C. Bò
D. Ngựa
Dân số Việt Nam đứng thứ mấy Đông Nam Á?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
sau INĐÔNÊSIA và Philippines

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122606
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: