Đăng Nhập
Loài chim là biểu tượng cho New Zealand là gì?
A. Chim nhạn
B. Chim bồ câu
C. Chim gõ kiến
D. Chim kiwi
Nam qua tử là tên một vị thuốc trong đông y có nguồn gốc từ hạt của loại hoa quả nào sau đây?
A. Dưa bở
B. Bí đao
C. Dưa hấu
D. Bí ngô
Năm 1054 vua Lý Thánh Tông lên ngôi đổi quốc hiệu nước ta là gì?
A. Đại Nam
B. Đại cồ Việt
C. Đại Việt
D. Vạn Xuân
"Lâm Tuyền Khách" là bút danh của nhà thơ nào khi sáng tác thơ trong giai đoạn 1930-1945?
A. Nam cao
B. Nguyễn Công Hoan
C. Trần Tuấn Khải
D. Nguyên Hồng
Ai là một nhà văn, nhà báo, chính trị gia với bút danh "Nhất Linh" nổi tiếng của Việt Nam trong thế kỷ 20?
A. Nguyễn Tường Thụy
B. Nguyễn Thị Thế
C. Nguyễn Tường Tam
D. Nguyễn Tường Bách

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122607
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: