Đăng Nhập
"Cedi" là đơn vị tiền tệ của quốc gia nào?
A. Thái
B. Ghine
C. Ghana
D. Libia
Nhà văn đạt giải Nobel văn học năm 1998 thuộc nước nào?
A. Hy Lạp
B. Nga
C. Bồ Đào Nha
D. Anh
José Saramago, tác phẩm tiêu biểu :Memorial do Convento(Hồi ức về tu viện, 1982), O Ano da Morte de Ricardo Reis (Năm Ricardo Reis qua đời, 1984
"Gia Định thành thông chí" là tác phẩm của tác giả nào?
A. Lê Quang Định
B. Nguyễn Nhân Tịnh
C. Trịnh Hoài Đức
D. Nguyễn Văn Nhàn
Cây cầu nổi tiếng "Great Belt" là của quốc gia nào?
A. Thụy Sỹ
B. Đan Mạch
C. Anh
D. Đức
Tác phẩm "Gia Định thành thông chí" của Trịnh Hoài Đức viết về miền đất Gia Định bằng chữ Hán cổ và chữ Nôm có bao nhiêu quyển?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Quyển sách này ghi chép rất công phu và tỉ mỉ về núi sông, khí hậu, hành chính, thành trì, cũng như về phong tục tập quán, tính cách và sinh hoạt của dân cư tại vùng đất Gia Định từ thời Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược đất này từ năm 1698 cho đến những năm đầu thế kỷ 19. Gia Định hay Gia Định thành ban đầu vốn là tên gọi để dùng toàn bộ khu vực miền Nam Việt Nam. Cho nên bộ sách viết về cả miền Gia Định, hay Nam Bộ xưa. Nguyên bản (bản khắc gỗ) hiện nay không thấy[3], nhưng theo bản chép tay lưu tại thư viện Viện sử học Việt Nam (ký hiệu HV. 151 (1-6)) thì sách gồm toàn bộ sáu quyển, đóng làm 3 tập khổ 17x30cm, chữ hàng 8 (8 cột), mỗi hàng 21 chữ[1]. Mỗi quyển viết về một phương diện khác nhau.

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122429
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: