Đăng Nhập
Cây cầu nào sau đây không bắc qua sông Lô?
A. Cầu Tân Quang
B. Cầu Việt Trì
C. Cầu La Ngà
D. Cầu Bình Ca
Trái tim của nhạc sĩ nào con lưu giữ được cho đến ngày ngay?
A. Johann Sebastian Bach
B. François Chopin
C. Ludwig van Beethoven
D. Wolfgang Amadeus Mozart
Khi Ba Lan bị phát xít xâm chiếm vào năm 1939, những người yêu nước đã tìm cách cất giấu trái tim của Chopin để không bị lọt vào bàn tay nhơ nhuốc của chúng. Mua thu năm 1949, trái tim được bí mật mang về Ba Lan, trong một chiếc hộp gỗ sồi. Ngày nay trái tim được đặt sau một phiến đá hoa cương tại nhà thờ Holy Cross,Warsaw.
Theo thần thoại Hy Lạp, vị thần nào là Nữ thần của tình yêu và sắc đẹp?
A. Artemis
B. Ares
C. Apollo
D. Aphrodite
Trong thần thoại Hy Lạp, nữ thần Aphrodite (tiếng Hy Lạp: Ἀφροδίτη) là thần của tình yêu, sắc đẹp và sự sinh nở (cũng có thể là nữ thần của dục vọng); và cũng là thần hộ mệnh của thủy thủ. Tương đương của thần này trong thần thoại La Mã là Venus.
Tương đương của thần Venus trong thần thoại La Mã là là thần nào trong thần thoại Hy Lạp?
A. Athena
B. Aphrodite
C. Poseidon
D. Hephaestus
Trong thần thoại Hy Lạp, nữ thần Aphrodite (tiếng Hy Lạp: Ἀφροδίτη) là thần của tình yêu, sắc đẹp và sự sinh nở (cũng có thể là nữ thần của dục vọng); và cũng là thần hộ mệnh của thủy thủ. Tương đương của thần này trong thần thoại La Mã là Venus.
Trong cuộc chiến thành Troia, hoàng tử Paris đã chon ai là người đẹp nhất?
A. Aphrodite
B. Athena
C. Heraclitus
D. Helen
Paris, hoàng tử thành Troia, đã chọn Aphrodite chứ không phải là Hera hay Athena dù hai vị nữ thần này đã hứa ban cho chàng quyền lực và chiến thắng. Điều này cũng dễ hiểu vì nữ thần Aphrodite đã hứa ban tặng cho chàng tình yêu của người phụ nữ đẹp nhất trần gian.

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122485
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: