Đăng Nhập
Làng nào nổi tiếng và được mệnh danh là "làng tiến sĩ"?
A. Làng Lệ Mật
B. Làng Chàng
C. Làng Mộ Trạch
D. Làng Đường Lâm
Có khoảng 36 vị tiến sĩ từ đời Nhà Trần đến Hậu Lê, trong 82 bia còn lại ở Quốc Tử Giám có 13 bia ghi yên tuổi người làng Mộ Trạch
Trong các con sông sau đây, con sông nào không có hướng chảy ngược về phía biên giới?
A. Sêrêpok
B. Sê San
C. Kỳ Cùng
D. Sông Chu
Theo Tương sinh của Học thuyết ngũ hành, "Mộc" do gì sinh ra?
A. Kim
B. Thủy
C. Hỏa
D. Mộc
Nước nuôi tưới cây cỏ
Theo Tương sinh của Học thuyết ngũ hành, "Hỏa" do gì sinh ra?
A. Thổ
B. Mộc
C. Thủy
D. Kim
Hỏa do Mộc sinh ra: cây cỏ bọ đốt cháy sinh ra lửa
Theo Tương sinh của Học thuyết ngũ hành, "Thủy" do gì sinh ra?
A. Kim
B. Mộc
C. Hỏa
D. Thổ
Kim sinh thủy vì kim loại có thể tan chảy thành nước

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122607
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: