Đăng Nhập
Lực lượng quân sự nước nào lớn nhất ở Châu Âu?
A. Nga
B. Anh
C. Pháp
D. Đức
Nước nào có nền kinh tế lớn nhất châu Âu?
A. Anh
B. Pháp
C. Đức
D. Thụy Sĩ
Nếu không kể Paris thì thành phố nào nói tiếng Pháp nhiều nhất Thế Giới?
A. Toronto
B. Rio De Janeirol
C. Montreal
D. Melbource
Để trở thành đại biểu Quốc hội Việt Nam, yêu cầu tối thiểu về độ tuổi là bao nhiêu?
A. 18
B. 21
C. 23
D. 25
Tháp Eiffel một biểu tượng mang tính nghệ thuật của thủ đô Paris, bạn cho biết tháp được lấy tên theo?
A. Tên một anh hùng
B. Tên người thiết kế
C. Tên một nhà khoa học
D. Tên một quảng đường

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122607
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: