Đăng Nhập
Trên 'thang Richter', động đất có độ Richter trong khoảng nào thì mặt đất rung chuyển, nghe tiếng nổ, thiệt hại không đáng kể?
A. 0-1
B. 1-2
C. 2-4
D. 4-5
Trên 'thang Richter', động đất có độ Richter trong khoảng nào thì nhà cửa rung chuyển, một số công trình có hiện tượng bị nứt?
A. 8-9
B. 7-8
C. 5-6
D. 4-5
Trên 'thang Richter', động đất có độ Richter trong khoảng nào thì phá hủy hầu hết các công trình dây dựng thông thường, nứt đất?
A. Lớn hơn 9
B. 8-9
C. 7-8
D. 6-7
Trên 'thang Richter', động đất có độ Richter trong khoảng nào thì phá hủy gần hết cả thành phố hay đô thị, có vết nứt lớn?
A. Lớn hơn 10
B. Lớn hơn 9
C. 8-9
D. 7-8
Bạn có nhớ trận động đất tại Chile(22/5/1960) khoảng bao nhiêu độ Richter?
A. Lớn hơn 10
B. 9-10
C. 8-9
D. 7-8
1960 – Một trận động đất độ lớn 9.5 xảy ra tại miền Nam Chile khiến hàng ngàn người thiệt mạng; đây được xem là trận động đất cường độ mạnh nhất từng được ghi nhận

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122485
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: