Đăng Nhập
"Hành lộ nan" ,"Tĩnh dạ tư", "Thái liên khúc" là những bài thơ của tác giả nào sau đây?
A. Lý Bạch
B. Từ Ngưng
C. Ngô Quân
D. Đỗ Phủ
Trong tiểu thuyết võ hiệp Lộc Đỉnh Kí của nhà văn Kim Dung viết năm 1972, Nhân vật này đã được xây dựng là một hoàng đế kiệt xuất, văn võ song toàn. là ai?
A. Tần Thủy Hoàng
B. Khang Hi
C. Ung Chính
D. Càn Long
Loại cờ nào nhắc đến trong truyện Kiều của Nguyễn Du?
A. Cờ Tướng
B. Cờ Vua
C. Cờ Vây
D. Cờ Othello
Bạn cho biết tác phẩm nào được viết và đóng thành sách nặng nhất ở Việt Nam?
A. Lục Vân Tiên
B. Quốc âm thi tập
C. Số Đỏ
D. Truyện Kiều
Ai là người đầu tiên trở thành tỷ phú đô la Mỹ nhờ viết sách?
A. Oprah Gail Winfrey
B. Ingvar Kamprad
C. Carlos Slim Helú
D. J. K. Rowling

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122481
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: