Đăng Nhập
Phiếu "Bé Ngoan" thường được phát cho học sinh cấp nào?
A. Tiểu học
B. Mẫu giáo
C. Trung học
D. Đại học
Loài nào không sống dưới nước?
A. Hải sâm
B. Hải ly
C. Hải cẩu
D. Hải âu
Đâu là một danh xưng dành cho người đứng đầu một bộ lạc thổ dân?
A. Tù binh
B. Tù trưởng
C. Tù nhân
D. Tù và
Trong câu "Chiều chiều mây phủ Sơn Trà/Sóng xô Cửa Đại trời đà chuyển mưa" "Cửa Đại" ở đâu?
A. Quảng Ninh
B. Hà Tỉnh
C. Quảng Nam
D. Kiên Giang
Diễn viên nào thủ vai chính trong bộ phim "Cleopatra" sản xuất vào năm 1963?
A. Elizabeth Taylor
B. Sophia Loren
C. Julie Andrews
D. Katherine Hepburn

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122609
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: