Đăng Nhập
Ngôi chùa Phật Ngọc linh thiêng tọa lạc tại quốc gia nào ở Đông Nam Á?
A. Myanmar
B. Thái Lan
C. Lào
D. Campuchia
Tập thơ nào sau đây không phải của nhà thơ Xuân Quỳnh?
A. Hai đợt sóng
B. Sân ga chiều em đi
C. Hoa dọc chiến hào
D. Gió lào cát trắng
Khởi nghĩa Bãi Sậy ở thế kỷ thứ 19 diễn ra tại tỉnh thành nào nước ta?
A. Quảng Ninh
B. Nam Định
C. Hưng Yên
D. Lạng Sơn
Khởi nghĩa Bãi Sậy là một trong các cuộc khởi nghĩa của phong trào Cần Vương cuối thế kỷ 19 của nhân dân Việt Nam chống lại ách đô hộ của thực dân Pháp, diễn ra vào năm 1883-1892 tại Bãi Sậy thuộc huyện Văn Giang, Khoái Châu và Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên[1] dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Thiện Thuật.
Bài thơ "Hai đợt sóng" của nhà thơ nào?
A. Xuân Quỳnh
B. Xuân Diệu
C. Chế Lan Viên
D. Nguyễn Khoa Điềm
Từ nào sau đây viết đúng chính tả?
A. Liều nỉnh
B. Niều lĩnh
C. Liều lĩnh
D. Niều nỉnh

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122607
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: