Đăng Nhập
"Á Căn Đình" là tên gọi cũ phiên âm tiếng Hán của quốc gia nào?
A. Argentina
B. Hàn Quốc
C. Nhật Bản
D. Arập Xêut
Muốn đến thăm di tích lịch sử Dinh Họ Vương, bạn phải đến địa danh nào?
A. Phú Thọ
B. Thanh Hóa
C. Hà Giang
D. Nghệ An
Ai là tác giả bài hát "Trên đỉnh Phù Vân"?
A. Phó Đức Phương
B. Hoàng Vân
C. Phan Huỳnh Điểu
D. Trịnh Công Sơn
Nước Triều Tiên bị chia 2 miền Nam Bắc tại vĩ tuyến số bao nhiêu?
A. 27
B. 38
C. 49
D. 61
Lớp màng ngoài cùng của màng não là gì?
A. Màng cứng
B. Chất trắng
C. Vỏ não
D. Chất xám

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122429
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: