Đăng Nhập
Tên vị thần đã giúp An Dương Vương xây thành Cổ Loa và cải tiến nỏ thần?
A. Thần Đồng
B. Thần Tài
C. Thần Kim Quy
D. Thần Bài
Tay phải tượng Nữ Thần Tự Do đặt trên đảo Liberty tại cảng New York cầm cái gì?
A. Cây súng
B. Ngọn đuốc
C. Cuốn sách
D. Lưỡi liềm
Theo thần thoại Hy Lạp, vị thần nào cai quản thế giới âm phủ?
A. Zeus
B. Hades
C. Ares
D. Demeter
Danh từ nào sau đây chỉ những em bé có kỹ năng trí lực nào đó đặc biệt xuất chúng?
A. Thần đồng
B. Thần tài
C. Thần sắc
D. Thần vàng
Trong thần thoại Hy Lạp, nhà của Mười hai vị thần Olympus là ở đâu?
A. Núi Hymalaya
B. Núi Everst
C. Núi Phú Sĩ
D. Nui Olympus

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122429
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: