Đăng Nhập
Tổ chức Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội được thành lập tại đâu?
A. Thiên Tân
B. Chiều Trâu
C. Quảng Châu
D. Quảng Đông
Nước ta chính thức lấy tên Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam vào ngày tháng năm này?
A. 27/05/1974
B. 17/02/1977
C. 25/04/1976
D. 17/01/1975
Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là kỳ quan thiên nhiên của thế giới với hơn bao nhiên hòn đảo?
A. 300 hòn đảo
B. 200 hòn đảo
C. 100 hòn đảo
D. 400 hòn đảo
Diện tích đất đai ở Việt Nam được xếp hạng bao nhiêu trên thế giới?
A. 65
B. 85
C. 55
D. 75
Máy vi tính vào giai đoạn đầu được dùng cho?
A. Quân sự
B. Điện toán
C. Kinh tế
D. Khoa học

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122608
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: