Đăng Nhập
Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào năm nào?
A. 1909
B. 1910
C. 1911
D. 1912
Cây Cacao có nguồn gốc ở châu lục nào?
A. Châu Phi
B. Châu Âu
C. Châu Á
D. Châu Mỹ
Chu vi của thân cây bao báp ở châu Phi có thể khoảng bao nhiêu?
A. 10 - 30 m
B. 20 - 40 m
C. 30 - 40 m
D. 30 - 50 m
Tia X-quang (hay còn gọi là tia Rơnghen) được phát hiện vào năm nào?
A. 1892
B. 1893
C. 1894
D. 1895
E-đi-xơn sáng chế ra đèn chân không nóng sáng vào năm nào?
A. 1896
B. 1897
C. 1898
D. 1899

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122485
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: