Đăng Nhập
Hiện tượng trăng tròn hai lần trong một tháng dương lịch gọi là gì?
A. Trăng vàng
B. Trăng đỏ
C. Trăng xanh
D. Trăng trắng
Don là đặc sản của tỉnh nào?
A. Quảng Nam
B. Quảng Ngãi
C. Bình Định
D. Đà Nẵng
Bánh đa dừa (bánh tráng dừa) là đặc sản của tỉnh nào?
A. Phú Yên
B. Bến Tre
C. Bình Định
D. Quảng Nam
Trong lể cúng cơm mới ở các dân tộc phía Bắc, con vật nào được ăn cơm trước?
A. Con chó
B. Con lơn
C. Con gà
D. Con trâu
Đâu là tên một loại rau?
A. Càng càng
B. Càng cua
C. Càng nhỏ
D. Càng to

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122429
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: