Đăng Nhập
Khi ở một mình trên đảo hoang, động vật nào đuợc Robinson Crusoe sử dụng nhiều nhất?
A. Lợn rừng
B. Dê
C. Bò
D. Gà
Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, tác phẩm nào đã thay thế lối kết cấu chương hồi bằng kết cấu theo quy luật tâm lý?
A. Số đỏ (Vũ Trọng Phụng).
B. Tố Tâm (Hoàng Ngọc Phách).
C. Bỉ vỏ (Nguyên Hồng).
D. Đáp án khác.
Bạn cho biết truyền thuyết nào thuộc thời kỳ Âu Lạc?
A. Mị Châu – Trọng Thuỷ
B. Thánh Gióng
C. Sơn Tinh-Thủy Tinh
D. Lạc Long Quân-Âu Cơ
Nhân vật lịch sử Chị Sứ xuất hiện trong tác phẩm văn học nào?
A. Đất nước đứng lên
B. Sống như anh
C. Người mẹ cầm súng
D. Hòn đất.
Nhân vật lịch Sử Chị Út Tịch xuất hiện trong tác phẩm văn học nào?
A. Đất nước đứng lên
B. Sống như anh
C. Người mẹ cầm súng
D. Hòn đất.

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122481
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: