Đăng Nhập
Cá nấu riêu có vị gì chủ đạo?
A. Chát
B. Đắng
C. Cay
D. Chua
Từ nào chỉ màu của một loại tóc?
A. Hạt mít
B. Hạt dẻ
C. Hạt bưởi
D. Hạt mướp
Đâu là tên tập thơ đầu tay của nhà thơ Chế Lan Viên?
A. Điêu đứng
B. Điêu tàn
C. Điều hiu
D. Hiu quạnh
Diện tích của hình nào bằng nữa tích độ dài hai đường chéo của nó?
A. Hình thoi
B. Hình chữ nhật
C. Hình tứ giác
D. Hình bình hành
Bài hát "Bên lăng Bác Hồ" là của ai?
A. Tân Huyền
B. Dân Huyền
C. Bửu Huyền
D. Từ Huy

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122429
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: