Đăng Nhập
'Văn học là nhân học' là câu nói nổi tiếng của ai?
A. Nguyễn Trãi
B. Hồ Chí Minh
C. Tago
D. M. Gorki
'Bóng đá Việt Nam đang xây nhà từ nóc' là câu nói nổi tiếng của vị huấn luyện viên nào?
A. Afred Riel
B. H. Calisto
C. Tavares
D. Dido
Người được nhân dân đặt biệt hiệu là 'chúa chổm'?
A. Lê Trang Tông
B. Trần Phế Đế
C. Đồng Khánh
D. Lý Huệ Tông
Hiện tượng nào chứng tỏ rằng ánh sáng có tính chất sóng?
A. Tán sắc
B. Giao thoa
C. Đảo sắc
D. Vạch quang phổ
Tỉnh nào sau đây chỉ giáp với biển và không có biên giới quốc tế?
A. Quảng Trị
B. Quảng Bình
C. Quãng Ngãi
D. Quảng Nam
Quảng Ngãi trải dài từ 14°32′ đến 15°25′ Bắc, từ 108°06′ đến 109°04′ Đông, tựa vào dãy núi Trường Sơn hướng ra biển Đông, phía bắc giáp tỉnh Quảng Nam, phía nam giáp tỉnh Bình Định, phía tây giáp tỉnh Kon Tum, phía đông giáp biển Đông. Nằm ở vị trí trung độ của cả nước, Quảng Ngãi cách thủ đô Hà Nội 883 km về phía Bắc và cách Tp Hồ Chí Minh 838 km về phía Nam.

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122485
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: