Đăng Nhập
Năm nào được gọi là "năm kỳ diệu" của cuộc đời và sự nghiệp của nhà bác học lừng danh Albert Einstein?
A. 1900
B. 1901
C. 1903
D. 1905
Trong cùng năm, còn được gọi là năm kỳ diệu của Einstein, ông công bố bốn bài báo đột phá, về hiệu ứng quang điện, về chuyển động Brown, thuyết tương đối đặc biệt, và sự tương đương khối lượng và năng lượng (E=mc2), khiến ông được chú ý tới trong giới hàn lâm trên toàn thế giới.
Albert Einstein dự đoán tôn giáo nào tương lai sẽ là tôn giáo toàn cầu?
A. Phật giáo
B. Thiên chúa giáo
C. Đạo hồi
D. Đạo tin lành
"Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo toàn cầu, vượt lên trên mọi thần linh, giáo điều và thần học. Tôn giáo ấy phải bao quát cả phương diện tự nhiên lẫn siêu nhiên, đặt trên căn bản của ý thức đạo lý, phát xuất từ kinh nghiệm tổng thể gồm mọi lĩnh vực trên trong cái nhất thể đầy đủ ý nghĩa. Phật giáo sẽ đáp ứng được các điều kiện đó "
Có câu "Thi thít như thịt..." gì?
A. Kho tàu
B. Nấu đông
C. Nướng cháy
D. Luột nhừ
Đâu là tên một loại thực vật?
A. Sầu muộn
B. Sầu đâu
C. Sầu nảo
D. Sầu tư
Người Ét-xki-mô dùng vật liệu chính nào để xây lều vòm?
A. Ngói
B. Nhựa
C. Tôn
D. Các phiến băng

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122609
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: