Đăng Nhập
Cụm từ mở đầu bài hát cô gái mở đường là gì?
A. Đi dưới trời mưa
B. Tiếng hát ai vang vọng
C. Sao đâm lấp lánh
D. Đã nghe tiếng hát
Theo triết học tôn giáo phương Đông, màu nào dưới đây là biểu tượng của "Kim" trong ngủ hành?
A. Đỏ
B. Trắng
C. Vàng
D. Xanh
Trong các danh họa Italia thời Phục hưng, ai là người bí mật mổ tử thi để nghiên cứu giải phẫu học?
A. Ra-pha-en
B. Lê-ô-na đờ Vanh-xi
C. Ti-ti-en
D. Mi-ken Ăng-giê-lô
Bộ phim nào sau đây đã mang lại giải đao diễn xuất sắc nhất cho Lý An tại lễ trao giải Oscar tỏ chức vào tháng 3 năm 2006?
A. Sắc, giới
B. Hỷ yến
C. Ngọa hổ tàng long
D. Núi Brokeback
"Gà trống nuôi con" là cụm từ chỉ điều gì?
A. Đàn ông nuôi gà
B. Đàn ông ế vợ
C. Đàn ông nuôi con 1 mình
D. Đàn ông mới lấy vợ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122606
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: