Đăng Nhập
Cung Trường Sinh trong Đại Nội được xây dựng để làm gì?
A. Thưởng ngoạn
B. Phi tấn ở
C. Thái tử ở
D. Vua ở
Cung Trường Sanh được khởi công xây dựng vào năm Minh Mạng thứ nhất (1821)[2], ở phía Tây Bắc Hoàng thành, sau cung Diên Thọ. Trong giai đoạn đầu khi mới xây dựng, Cung mang tên Cung Trường Ninh,Trong giai đoạn đầu mang tên Cung Trường Ninh, Cung đóng vai trò một hoa viên nơi các chúa Nguyễn mời mẹ đến thăm thú, du ngoạn
Đâu là tên gọi một loại điện thoại?
A. Mẹ bồng con
B. Mẹ bế con
C. Mẹ cõng con
D. Mẹ địu con
Đâu không phải là động từ?
A. Mong
B. Trông
C. Ngóng
D. Mình
Từ nào sau đây không cùng ý nghĩa?
A. Đợi
B. Chờ
C. Mong
D. Nhìn
Trong các từ chỉ mức độ sau đây, từ nào mang mức độ cao nhất
A. Luôn luôn
B. Thường
C. Thỉnh thoảng
D. Ít khi

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122608
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: