Đăng Nhập
Bài dân ca "Hò Ba Lý" là của vùng miền nào?
A. Nam bộ
B. Quảng Nam
C. Bình Trị Thiên
D. Nghệ Tỉnh
Ở miền Tây Nam Bộ trước năm 1975, một chục bằng bao nhiêu?
A. 10
B. 12
C. 16
D. 20
Tác giả bài hát "Cây cầu dừa" là ai?
A. Hàn Châu
B. Vi Nhật Tảo
C. Tô Thanh Tùng
D. Phạm Duy
Đâu là tên một bài hát?
A. Cây cầu dừa
B. Cây cầu khỉ
C. Cây cầu bê tông
D. Cây cầu sắt
Mỡ đầu bài hát "Tiếng chim đa đa", của tác giả Võ Đông Điền cô gái lúc ấy bao nhiêu tuổi?
A. 13
B. 15
C. 18
D. 20
Ngày nào em tuổi mười lăm Em hay nghe tôi ngồi đánh đàn

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122607
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: