Đăng Nhập
Ai là người phát minh ra thận nhân tạo?
A. Willem Johan Kolff
B. Sigmund Freud
C. Leonardo da Vinci
D. Benjamin Spock
Nữ võ sĩ Nguyễn Hoàng Ngân bảo vệ thành công ngôi vô địch Karatedo tại giải vô địch Karatedo Kobe Osaka thế giới vào năm nào?
A. 2003
B. 2005
C. 2007
D. 2009
Đâu là nghề thủ công?
A. Đan lát
B. Đan chéo
C. Đan xen
D. Đan nhau
Từ nào sau đây có nghĩa là "Cờ"?
A. Cầm
B. Kỳ
C. Thi
D. Họa
Con vật nào sau đây không thuộc lớp thú?
A. Bò Tót
B. Bò Cạp
C. Gấu Ngựa
D. Hươu Sao

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122485
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: