Đăng Nhập
Đâu là một loại bệnh truyền nhiễm lây qua đường tình dục ở người?
A. Hoa mai
B. Hoa anh túc
C. Hoa cẩm chướng
D. Hoa liểu
Đâu không phải là một bệnh xã hội?
A. Giang mai
B. Hột xoài
C. Xùi mào gà
D. Hắc lào
Đâu không phải là một loại bệnh xã hội?
A. Nấm men
B. Hạ cam
C. Lậu
D. Chân tay miệng
Lý do có tên gọi là hoa mười giờ là vì:
A. Hoa hình số 10
B. Hoa có mười cánh
C. Nở lúc mười giờ
D. Tàn lúc mười giờ
Từ nào khác các từ còn lại?
A. Hoa tai
B. Hoa tay
C. Hoa mắt
D. Hoa mai

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122609
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: