Đăng Nhập
Cho dãy số 6, 24, 60, 120, ... Hãy tìm số tiếp theo?
A. 420
B. 180
C. 104
D. 920
Trước khi lấy 3/2 làm ngày thành lập Đảng CSVN, thì Đảng ta đã chọn ngày nào?
A. 30/2
B. 6/1
C. 2/3
D. 1/3
Tác giả truyện "Ông già và biển cả"?
A. J.K Rowling
B. Ernest Hemmingway
C. Andersen
D. John Ruskin
Ngọn núi cao nhất trên sao Kim tên gì?
A. Highest
B. Maxwell
C. Taller
D. Theroof
Địa phương nào giành được chính quyền đầu tiên trong CM tháng 8/1945?
A. Thái Nguyên
B. Quảng Ngãi
C. Bắc Giang
D. Yên Bái

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122429
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: