Đăng Nhập
Nhân vật Chí Phèo ở làng nào?
A. Làng Vũ Đại
B. Làng Vũ Nam
C. Làng Nam Hà
D. Làng Nam Đàn
Ai đã phong cho Hồ Xuân Hương là bà chúa thơ Nôm?
A. Tản Đà
B. Nguyễn Tuân
C. Xuân Diệu
D. Huy Cận
'Tiếng gà văng vẳng gáy trên bom' là câu thơ trong bài thơ nào?
A. Tiếng chổi tre
B. Tự tình thứ nhất
C. Qua đèo Ngang
D. Đồng chí
'Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc' được viết theo thể gì?
A. Bát cú
B. Tự do
C. Thất ngôn tứ tuyệt
D. Phú Đường Luật
Vợ của Lê Hồng Phong là ai?
A. Trần Thị Diệu Trang
B. Nguyễn Thị Minh Khai
C. Hồ Xuân Hương
D. Lê Thiên Đường

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122607
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: