Đăng Nhập
Bống là tên gọi thân mật của nữ ca sĩ nào của Việt Nam?
A. Mỹ Linh
B. Thanh Lam
C. Hồng Nhung
D. Mỹ Tâm
Vật nào có nguồn gốc từ sáp ong và dùng để chiếu sáng?
A. Hương
B. Nến
C. Củi
D. Đuốc
Tên gọi khác của "Nến" dùng để thắp sáng?
A. Đèn cù
B. Đèn cầy
C. Đèn lồng
D. Đèn ló
Trong đám tang người ta hay dùng nến có màu gì?
A. Đỏ
B. Vàng
C. Trắng
D. Đen
Giao điểm ba đường cao trong tam giác người ta gọi là gì?
A. Trực tâm
B. Trọng tâm
C. Tâm đường tròn nội tiếp
D. Tâm đường tròn ngoại tiếp

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122605
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: