Đăng Nhập
Nguyên tố hóa học được tìm thấy vào năm 1789 là nguyên tố nào sau đây?
A. Titan
B. Kali
C. Ôxy
D. Uran
Nguyên tố hóa học được tìm thấy vào năm 1791 là nguyên tố nào sau đây?
A. Kali
B. Phốt pho
C. Titan
D. Clo
Nguyên tố hóa học nào được tìm thấy vào năm 1797 trong các nguyên tố sau đây?
A. Crôm
B. Natri
C. Nitơ
D. Canxi
Nguyên tố hóa học nào được tìm thấy vào năm 1808 trong các nguyên tố sau đây?
A. Natri
B. Kali
C. Canxi
D. Iốt
Nguyên tố hóa học nào được tìm thấy vào năm 1811 trong các nguyên tố sau đây?
A. Silic
B. Iốt
C. Kali
D. Canxi

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122485
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: