Đăng Nhập
Bá tước Dracula là nhân vật truyền thuyết của Quốc gia nào?
A. Rumania
B. Thụy Điển
C. Anh
D. Hà Lan
Gió Lào có tên gọi khác là gì?
A. Gió Bấc
B. Phơn Tây Nam
C. Tín Phong
D. Đông Nam
Ai là người đứng đầu ngành châm cứu ở Việt Nam?
A. Tôn Thất Tùng
B. Nguyễn Tài Thu
C. Tôn Thất Bách
D. Lê Hữu Trác
Nhân vật lịch sử nào là ông ngoại của anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi?
A. Trần Đình Thâm
B. Trần Nguyên Đán
C. Trần Ngạc
D. Trần Quý Khoáng
Quê gốc của tổng đốc Hoàng Diệu?
A. Quảng Bình
B. Quảng Nam
C. Thừa Thiên Huế
D. Hà Nội

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122606
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: