Đăng Nhập
Tác phẩm điện ảnh: "Đêm hội Long Trì" của Nguyễn Huy Tưởng nói đến triều đại nào trong lịch sử?
A. Lê
B. Mạc
C. Lý
D. Nguyễn
Lễ hội Đền Cuông ở Huyện Diễn Châu Nghệ An diễn ra vào thời gian nào sau đây?
A. 5 -9/2 âm lịch
B. 12-16/2 âm lịch
C. 18-23/2 âm lịch
D. 8-10/3 âm lịch
Hàng năm,vào mùa Xuân (từ ngày 12- 16/2 âm lịch), đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn huyện Diễn Châu lại nô nức về đền Cuông trẩy hội, tưởng nhớ công lao to lớn của Thục An Dương Vương, người đã có công cùng nhân dân đánh Tần đuổi Triệu, giành độc lập tự do cho dân tộc. Mở đầu cho trang sử vàng truyền thống kiên cường bất khuất chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.http://www.vietnamtourism.com/v_pages/tourist/festival.asp?uid=2813
Diego Maradona đã thực hiện bàn thắng mang tên "Bàn tay của Chúa" vào lưới đội tuyển Anh vào kỳ World Cup năm nào ?
A. 1978
B. 1982
C. 1986
D. 1990
Rubella là tên gọi khác của loại bệnh nào?
A. Sởi Đức
B. Dại
C. Quai bị
D. Bạch hầu
Nhân vật "Mị" trong tác phẩm "Vợ chồng A Phủ" ăn lá gì để tự tử?
A. Lá ngón
B. Lá sắn
C. Lá khoai
D. Lá nón

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122606
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: