Đăng Nhập
Tính đến nay(2015) nghệ sĩ nào thắng được nhiều giải thưởng nhất trong giải thưởng âm nhạc Mỹ?
A. Michael Jackson
B. Garth Brooks
C. Elvis Presley
D. Stevie Wonder
Đâu là tên một loại mít?
A. Thiếu nữ
B. Sơn nữ
C. Tố nữ
D. Cung nữ
Đâu là tên một loại mít?
A. Thiếu nữ
B. Sơn nữ
C. Cung nữ
D. Tố nữ
Đội bóng nào dành được siêu cúp Tây Ban Nha màu giải 2014-2015?
A. Atletico Madrid
B. Real Madrid
C. Bacelona
D. Espanol
"Ngồi khóc trên cây" là tác phẩm của nhà văn nào?
A. Kim Lân
B. Nguyễn Nhật Ánh
C. Tô Hoài
D. Thạch Lam

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122481
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: