Đăng Nhập
Vở kịch của Nguyễn Huy Tưởng được công diễn vào 6/4/1946 ở Nhà hát lớn Hà Nội viết về một cuộc khởi nghĩa nào?
A. Bắc Sơn
B. Xô Việt Nghệ Tinh
C. Khởi nghĩa Nam Kỳ
D. Ba Tơ
Trong vở kịch "Vũ Như Tô" của Nguyễn Huy Tưởng, Vũ Như Tô là nghề gì?
A. thợ xây dựng
B. thợ rèn
C. thợ mộc
D. kéo xe
Vũ Như Tô là một người thợ xây dựng tài ba thời Lê. Ông được cho là tác giả phác thảo kiến trúc của Cửu Trùng Đài và cung điện trăm nóc, một công trình kiến trúc cực kỳ tráng lệ trong Hoàng Thành Thăng Long, được mô tả là "tuy chưa hoàn thành mà bóng rợp nửa hồ Tây
Hàm số nào sau đây không phải là hàm số chẵn?
A. cosx * sinx
B. sinx * sinx
C. cosx * cosx
D. sinx * tgx
Phím tắt để mở menu Start của Windows là:
A. Ctrl + Esc
B. Shift + Esc
C. Alt + Esc
D. Alt + F1
Nền văn hoá Phục Hưng bắt nguồn từ nước nào?
A. Pháp
B. Anh
C. Italia
D. Đức
Phục Hưng là một phong trào văn hóa trải dài thế kỷ 14 đến thế kỷ 17, khởi đầu tại Florence (Ý) vào hậu kỳ Trung Cổ và sau đó lan rộng ra phần còn lại của châu Âu.

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122607
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: