Đăng Nhập
Mogadishu là thủ đô của quốc gia nào trong các quốc gia sau đây?
A. Senegal
B. Sudan
C. Suriname
D. Somalia
Thường mỗi quốc gia chỉ có một thủ đô nhưng Cộng hòa Nam Phi có 3 thủ đô, Pretoria là thủ đô gì của Nam Phi?
A. Thủ đô thương mại
B. Thủ đô hành chính
C. Thủ đô lập pháp
D. Thủ đô tư pháp
Pretoria là thành phố ở phía bắc của tỉnh Gauteng, Nam Phi. Đây là thủ đô hành chính của Nam Phi, đây là một trong 3 thủ đô của Nam Phi, cùng với Cape Town (thủ đô lập pháp) và Bloemfontein (thủ đô tư pháp). Pretoria có diện tích 1.644 km², dân số năm 2007 là 2.345.908 người. Thành phố này nằm hai bên bờ sông Apies và trải dài đến chân dãy núi Magaliesberg.
Madrid là thủ đô của Tây Ban Nha, con sông nào chạy qua thủ đô này?
A. Sông Douro
B. Sông Manzanares
C. Sông Tormes
D. Sông Tagus
Madrid là thủ đô và là thành phố lớn nhất của Tây Ban Nha. Madrid đồng thời là thủ phủ của tỉnh/vùng hành chính Madrid. Nó nằm trên bờ sông Manzanares ở trung tâm của đất nước
Colombo là thủ đô của quốc gia nào trong các quốc gia sau đây?
A. Sudan
B. Sri Lanka
C. Somalia
D. Samoa
Người Việt trước năm 1950 nói đến tên Chiêu Nam, Tân Châu và Hạ Châu là nước nào sau đây?
A. Singapore
B. Philippines
C. Myanmar
D. Malaysia
Cộng hòa Singapore theo phiên âm Hán Việt: Tân Gia Ba Cộng hòa quốcNgười Việt trước năm 1950 còn biết đến Singapore dưới tên Chiêu Nam, Tân Châu và Hạ Châu.

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122485
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: