Đăng Nhập
Loại cây nào sau đây có thể cho vào trứng rán thành một món ăn ngon?
A. Đinh lăng
B. Sung
C. Rau má
D. Ngải cứu
Đâu là bộ phận trên cơ thể người?
A. Linh dương
B. Bạch dương
C. Sơn dương
D. Thái dương
Istanbul là một thành phố của quốc gia nào?
A. Thổ Nhỉ Kỳ
B. Ba Lan
C. Thụy Điển
D. Pê-ru
Đâu không phải là sáng tác của nhà thơ Tố Hữu?
A. Tiếng hát sông Hương
B. Tiếng hát đi đày
C. Tiếng hát con tàu
D. Tiếng hát sang xuân
Tiếng hát con tàu: Chế Lan Viên
Trong lịch sử nước ta, Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng đã đóng đô ở đâu?
A. Mê Linh
B. Long Biên
C. Đại La
D. Cổ Loa
Vào thế kỷ thứ 8 Phùng Hưng dành lại đất nước từ nhà Đường vad xưng Vương đóng đô tại Đại La

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122481
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: