Đăng Nhập
'Bài ca Trường Sơn' là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A. Trần Chung
B. Huy Du
C. Phạm Duy
D. Hồng Đăng
Ca khúc 'Bế Văn Đàn' là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A. Trần Chung
B. Văn Ký
C. Huy Du
D. Phạm Duy
Ca khúc 'Bình Trị Thiên khói lữa' là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A. Nguyễn Văn Thương
B. Văn Cao
C. Hồng Đăng
D. Dương Bích Hà
Ca khúc 'Bóng cây Kơ-nia' là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A. Văn Cao
B. Dương Bích Hà
C. Phan Huỳnh Điểu
D. Trần Chung
'Câu hò bên bến Hiền Lương' là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A. Hoàng Hiệp
B. Phan Huỳnh Điểu
C. Xuân Hồng
D. Ánh Dương

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122609
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: